آرشیو مطالب : نشاط


دانشجویان بین الملل در المپیادهای ورزشی بیمه می شوند

دانشجویان بین الملل در المپیادهای ورزشی بیمه می شوند

مدیر شبكه ورزش انتخاب گردید

مدیر شبكه ورزش انتخاب گردید
معاون وزیر ورزش:

انتظارات مردم و مسئولان از ورزش همگانی افزایش یافت

انتظارات مردم و مسئولان از ورزش همگانی افزایش یافت

برترین های مسابقات كورس سواركاری كشور در اهواز مشخص شدند

برترین های مسابقات كورس سواركاری كشور در اهواز مشخص شدند
درخواست معاون وزیر ورزش از مدیركل ورزش همدان:

برای رسیدگی به امور ورزش قهرمانی برنامه ریزی شود

برای رسیدگی به امور ورزش قهرمانی برنامه ریزی شود
سلطانی فر:

وزارتخانه نگاه ویژه به ورزش كردستان دارد

وزارتخانه نگاه ویژه به ورزش كردستان دارد
FitStore