مطالب فیت استور


سیمئونه خواهان بارگرداندن گریزمان

سیمئونه خواهان بارگرداندن گریزمان
دبیر فدراسیون شنا:

هدف ما كسب سهمیه با ثبت ركورد ورودی المپیك است

هدف ما كسب سهمیه با ثبت ركورد ورودی المپیك است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ویلموتس:

هیچ كاری به كارهای فدراسیون فوتبال نداریم

هیچ كاری به كارهای فدراسیون فوتبال نداریم
در واكنش به آسیب دیدگی شهربانو منصوریان

مهین فرهادی زاد: ورزشكاری كه با اعتبارات فدراسیون كار می كند اختیار كامل ندارد

مهین فرهادی زاد: ورزشكاری كه با اعتبارات فدراسیون كار می كند اختیار كامل ندارد

بازار فاركس و آموزش جامع آن

بازار فاركس و آموزش جامع آن

زمان برگزاری انتخابات فدراسیون شطرنج

زمان برگزاری انتخابات فدراسیون شطرنج
سرمربی فوتبال دختران:

پشتوانه سازی برای رده نوجوانان نشده است

پشتوانه سازی برای رده نوجوانان نشده است
رضایی:

احتمال افزایش سهمیه پارالمپیك در چند رشته وجود دارد

احتمال افزایش سهمیه پارالمپیك در چند رشته وجود دارد
خیرخواه:

ژیمناستیك در ایران توسعه پیدا كرده است

ژیمناستیك در ایران توسعه پیدا كرده است

رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ كیلوگرم كشتی آزاد

رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ كیلوگرم كشتی آزاد
FitStore