اختتام دوومیدانی قهرمانی باشگاه ها با تكرار ركوردشكنی زنان

اختتام دوومیدانی قهرمانی باشگاه ها با تكرار ركوردشكنی زنان

مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های بانوان با جابجایی چندین ركورد ملی و باشگاهی به انتها رسید.به گزارش فیت استور به نقل از ایسنا، مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های بانوان طی دو روز ۲۹ و ۳۰ شهریور ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب انجام شد که در آخر چند رکورد باشگاهی و ملی جابجا شد.

در روز دوم این مسابقات ژاله کاردان در پرتاب دیسک با ثبت نتیجه ۵۰.۴۳ رکورد باشگاهی این ماده را که قبل از این با ۵۰.۰۶ در اختیار خودش بود ارتقا داد. مریم محمودی نیز در ماده دوی ۸۰۰ متر زمان ۲: ۱۳.۴۳ دقیقه را ثبت نمود و رکورد باشگاهی این ماده را (۲: ۱۴.۴۹ دقیقه) که در اختیار تکتم دستاربندان بود شکست. علاوه بر این تیم سپاهان اصفهان در ماده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی زمان ۳: ۵۲.۳۷ را ثبت نمود و رکود ملی و باشگاهی این ماده را که قبل از این با حد نصاب ۳: ۵۳.۷۸ در اختیار دانشگاه آزاد بود، بهبود بخشید.

روز گذشته نیز مهسا میرزا طیبی در پرش با نیزه برای نخستین بار در تاریخ زنان ایران از مانع ۴ متری عبور کرد و رکورد ملی و باشگاهی این ماده را بار دیگر شکست. ریحانه آرانی نیز در پرتاب چکش حد نصاب ۵۷.۱۵ را ثبت نمود و رکورد ملی و باشگاهی این ماده را شکست. این رکوردشکنی ها بعد از تایید تست دوپینگ ثبت می شود.

رکودشکنی زنان در مرحله اول و دوم قهرمانی باشگاه ها در حالی صورت گرفت که آنها چندین ماه به علت شیوع کرونا در مسابقه ای شرکت نکرده بودند.

طبق اعلام فدراسیون دوومیدانی در این دوره از رقابت ها تیم های پلیمر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، سلکتور، دانشگاه یزد، هیات تهران، هیات قم، مازندران، کهکیلویه وبویر احمد، لرستان، خراسان جنوبی، هیات سیستان بلوچستان، هیات هرمزگان، هیات اصفهان، ناشنوایان، خراسان شمالی و مرکزی حضور دارند.

نتایج روز پایانی دومین مرحله این مسابقات به شرح زیر است:

۲۰۰ متر

فرزانه فصیحی از سپاهان اصفهان، ۲۴.۲۹ ثانیه

ساناز امیری پور از دانشگاه آزاد، ۲۵.۴۴ ثانیه

فرنوش آقایی از پلیمرخلیج فارس، ۲۵.۶۱ ثانیه

۸۰۰ متر

مریم محمودی از سپاهان اصفهان، ۲: ۱۳.۴۳ دقیقه

تکتم دستاربندان از پلیمر خلیج فارس، ۲: ۱۵.۵۰ دقیقه

هانیه ثمری از دانشگاه آزاد، ۲: ۱۶.۷۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر

مریم محمودی از سپاهان اصفهان، ۴: ۴۶.۵۱ دقیقه

تکتم دستاربندان از پلیمرخلیج فارس، ۴: ۴۸.۵۰ دقیقه

حدیثه رئوف از پلیمرخلیج فارس، ۴: ۴۹.۰۲ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر

پریسا عرب از دانشگاه آزاد، ۳۹: ۳۱.۹۳ دقیقه

عاطفه عظیمی از سلکتور، ۴۰: ۵۲.۶۱ دقیقه

پریچهر شاهی از دانشگاه آزاد، ۴۱: ۳۳.۸۴ دقیقه

۱۰۰۰۰ پیاده روی

زینب احمدی از سپاهان اصفهان، ۵۶: ۱۶.۰۱ دقیقه

زهرا جعفرآبادی از دانشگاه آزاد، ۵۶: ۳۶.۰۱ دقیقه

سیما هراتی از هیات تهران، ۱: ۰۳.۰۱ ساعت

۴۰۰ متر با مانع

کژان رستمی از سپاهان اصفهان، ۱: ۰۱.۸۶ دقیقه

محدثه ابراهیم پور از پلیمر خلیج فارس، ۱: ۰۳.۳۴ دقیقه

شهلا محمودی از سپاهان اصفهان، ۱: ۰۳.۸۹ دقیقه

۳۰۰۰ متر با مانع

فاطمه نصری از سپاهان اصفهان، ۱۱: ۳۲.۴۱ دقیقه

سیما شادکام از پلیمر خلیج فارس، ۱۱: ۴۶.۱۳ دقیقه

سمیرا خداترس از پلیمرخلیج فارس، ۱۱: ۴۶.۶۷ دقیقه

پرتاب نیزه

سحر ضیایی از سپاهان اصفهان، ۴۱.۵۱ متر

صبا عظیمی از پلیمرخلیج فارس، ۳۳.۵۹ متر

سپیده توکلی از دانشگاه آزاد، ۳۰.۳۹ متر

پرتاب دیسک

ژاله کاردان از سپاهان اصفهان، ۵۰.۴۳ متر

فاطمه زهرا قربانیان از خراسان شمالی، ۴۰.۲۷ متر

الهام سمرقندیان از دانشگاه آزاد، ۳۹.۸۷ متر

پرش سه گام

سارینا ساعدی از پلیمر خلیج فارس، ۱۱.۹۸ متر

پردیس عبدالمحمدی از دانشگاه آزاد، ۱۱.۹۲ متر

مریم کاظمی از سپاهان اصفهان، ۱۱.۸۵ متر

پرش ارتفاع

آیلین بابکی از دانشگاه آزاد، ۱.۷۱ متر

مینا حسینی از سلکتور، ۱.۶۸ متر

مهدیه زعیمی از دانشگاه آزاد، ۱.۶۸ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی

سپاهان اصفهان، ۳: ۵۲.۳۷ دقیقه

پلیمر خلیج فارس، ۳: ۵۳.۵۱ دقیقه

هیات تهران، ۴: ۰۷.۶۰ دقیقه

نتایج روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:

دوی ۱۰۰ متر

فرزانه فصیحی از سپاهان اصفهان، ۱۱.۷۵ ثانیه

حمیده اسماعیل نژاد از سپاهان اصفهان، ۱۲.۱۵ ثانیه

ساناز امیری پور از دانشگاه آزاد، ۱۲.۴۴ ثانیه

دوی ۴۰۰ متر

کژان رستمی از سپاهان اصفهان، ۵۵.۸۷ ثانیه

زهرا مرادی از پلیمرخلیج فارس، ۵۶.۱۱ ثانیه

محدثه ابراهیم پور از پلیمر خلیج فارس، ۵۷.۶۴ ثانیه

۵۰۰۰ متر

پریسا عرب از دانشگاه آزاد، ۱۹: ۱۶.۰۰ دقیقه

عاطفه عظیمی از سلکتور، ۱۹: ۴۹.۰۷ دقیقه

فاطمه میریان از سپاهان اصفهان، ۱۹: ۵۰.۷۴ دقیقه

۱۰۰ متر بامانع

سارا ندافی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۵۹ ثانیه

پردیس عبدالمحمدی از دانشگاه آزاد، ۱۵.۸۶ ثانیه

زهرا صفایی از قم، ۱۷.۲۰ ثانیه

پرش با نیزه

مهسا میرزاطیبی از پلیمر خلیج فارس، ۴.۰۰ متر

سمیرا کردعلی از سپاهان اصفهان، ۳.۱۰ متر

کیمیا فراهانی از هیات تهران، ۲.۷۰ متر

پرش طول

ریحانه مبینی از پلیمر خلیج فارس، ۵.۷۹ متر

الهه رحیمی فر از دانشگاه آزاد، ۵.۶۲ متر

کیمیا پورخلخال از هیات تهران، ۵.۳۹ متر

پرتاب وزنه

سپیده توکلی از دانشگاه آزاد، ۱۲.۱۹ متر

مریم نوروزی از هرمزگان، ۱۲.۱۶ متر

الهام هاشمی از سپاهان اصفهان، ۱۱.۹۳ متر

پرتاب چکش

ریحانه آرانی از سپاهان اصفهان، ۵۷.۱۵ متر

زهرا عرب رستمی از پلیمرخلیج فارس، ۵۳.۸۱ متر

مهدیه حکمت سرا از دانشگاه آزاد، ۵۱.۵۲ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

دانشگاه آزاد، ۴۸.۵۳ ثانیه

سپاهان اصفهان، ۴۸.۷۴ ثانیه

پلیمر خلیج فارس، ۴۹.۶۲ ثانیه
1399/06/30
21:56:55
5.0 / 5
1337
تگهای خبر: باشگاه , تیم , رقابت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
FitStore