آرشیو مطالب : شركت

صالحی امیری:

مدیر حاشیه ساز در فوتبال جواب نمی دهد

مدیر حاشیه ساز در فوتبال جواب نمی دهد
فخری:

كاوران ورزشی ایران واكسن كرونا دریافت می كند

كاوران ورزشی ایران واكسن كرونا دریافت می كند

موافقت با پیشنهاد ایران در مجمع فدراسیون جهانی گلف

موافقت با پیشنهاد ایران در مجمع فدراسیون جهانی گلف

رونمایی از هواپیمای مدرن شركت بوم سوپرسونیك

رونمایی از هواپیمای مدرن شركت بوم سوپرسونیك

وزارت ورزش و جوانان مسوول برگزاری نمایشگاه تجهیزات ورزشی نیست

وزارت ورزش و جوانان مسوول برگزاری نمایشگاه تجهیزات ورزشی نیست
رئیس فدراسیون:

دستگاه های اجرایی امكانات خودرا در اختیار ورزش جانبازان و معلولان قرار دهند

دستگاه های اجرایی امكانات خودرا در اختیار ورزش جانبازان و معلولان قرار دهند
مربی پاركور:

این رشته در ایران سرگردان است

این رشته در ایران سرگردان است

قدردانی فدراسیون جهانی كاراته از میزبانی ایران برای مسابقات ساحلی

قدردانی فدراسیون جهانی كاراته از میزبانی ایران برای مسابقات ساحلی
جانباز دارنده مدال های پارالمپیك:

برای رهایی از تخت بیمارستان به ورزش رو آوردم

برای رهایی از تخت بیمارستان به ورزش رو آوردم
جانباز دارنده مدال های پارالمپیك:

برای رهایی از تخت بیمارستان به ورزش رو آوردم

برای رهایی از تخت بیمارستان به ورزش رو آوردم

اختتام دوومیدانی قهرمانی باشگاه ها با تكرار ركوردشكنی زنان

اختتام دوومیدانی قهرمانی باشگاه ها با تكرار ركوردشكنی زنان

برگزاری دو استقامت از طرف كنفدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا

برگزاری دو استقامت از طرف كنفدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا

حضور مشاور رئیس كمیته ملی المپیك در وبینار شورای المپیك آسیا

حضور مشاور رئیس كمیته ملی المپیك در وبینار شورای المپیك آسیا
فرماندار توكیو:

ایمنی قابل درك برای برگزاری المپیك ایجاد می نماییم

ایمنی قابل درك برای برگزاری المپیك ایجاد می نماییم

اینترنت و گفتگو

اینترنت و گفتگو
ركورددار دوی ۴۰۰ متربامانع:

در ایران رقیبی ندارم

در ایران رقیبی ندارم
سپهرزاد:

ركوردشكنی در جایزه بزرگ دور از انتظار بود

ركوردشكنی در جایزه بزرگ دور از انتظار بود

دو هفته حساس برای پرسپولیس تا محرومیت

دو هفته حساس برای پرسپولیس تا محرومیت
روایت یك قرارداد عجیب در سایت بلژیكی

خشم ایران از فیفا

خشم ایران از فیفا

نفرات برتر جام سلامت مینی گلف مشخص شدند

نفرات برتر جام سلامت مینی گلف مشخص شدند
پدیده وزنه برداری:

رسیدن به ركورد تالاخادزه دور از ذهن نیست

رسیدن به ركورد تالاخادزه دور از ذهن نیست

زمان برگزاری رقابت های كانوپولو قهرمانی جهان

زمان برگزاری رقابت های كانوپولو قهرمانی جهان

ورزشگاه تختی بعد از ۴۵ سال بازسازی می شود

ورزشگاه تختی بعد از ۴۵ سال بازسازی می شود
رییس كمیته سازماندهی المپیك توكیو:

واكسن كرونا فاكتوری كلیدی در برگزار شدن یا نشدن المپیك توكیو است

واكسن كرونا فاكتوری كلیدی در برگزار شدن یا نشدن المپیك توكیو است

نماینده ایران در مسابقات اتومبیلرانی فرمول ۴ اسپانیا در جایگاه نهم ایستاد

نماینده ایران در مسابقات اتومبیلرانی فرمول ۴ اسپانیا در جایگاه نهم ایستاد

مهاجم صربستانی ذوب آهن به ایران برگشت

مهاجم صربستانی ذوب آهن به ایران برگشت

مسابقات دو كوهستان قهرمانی كشور

مسابقات دو كوهستان قهرمانی كشور
ملی پوش دوومیدانی:

به ركورد جهانی می رسم

به ركورد جهانی می رسم
سلطانی فر:

جوانگرایی اولویت ویژه وزارت ورزش است

جوانگرایی اولویت ویژه وزارت ورزش است
لینک دوستان فیت استور
FitStore